რეკლამა

site.ge
ეს არის ყველასათვის ნაცნობი თამაშის GTA-ერთ ერთი ძველი ვერსია. ამ ვერსიაში არის 4 ქალაქი. იმისათვის რომ ქალაქიდან ქალაქში გადასასვლელი გზა გაგეხსნათ საჭიროა შეასრულოთ მისიები. მისიები არის ძალზედ საინტერესო. ამ ვერსიაში არის მანქანების და იარაღების ფართო არჩევანი. არის სხვადასხვა კლაის მანქანები. სპორტული სატვირთო და ა.შ...
ავტორი: სტუმარი